HÄLSA!

Här kommer det att stå om Vittra´s  hälsa!
Vikt ,sjukdomar mm..

Vittras löp började:

6:te löpet började 061003

5:te löpet började 060225

4:de löpet börja 050827 

2.a löpet börja 040907                            

Vikt/Kg Datum
   
   
   
   
   
   
23 060219
19.9 050110
20.4 040907

Vaccinationer:

Rabies vaccin 050110

1 års vaccin 040907