HÄLSA!

Här kommer det att stå om Noomi`s  hälsa!
Vikt ,sjukdomar mm..

Löpet börja dag:

061012

060226

050817

041204

Vikt/Kg Datum
   
   
   
   
   
20  060219
19 050818
18 19 050110
18 040907