CENTER´S HÄLSA!

Här kommer det att stå om Center´s  hälsa!
Vikt ,vaccinationer, sjukdomar mm..   
Center är avmaskad med Banminth vid 2,4,6,8 & 10 veckors ålder!                

Vikt/Kg Datum
   
   
   
   
   
   
   
 
   

Vaccinationer:

1:a   060707