LYDNAD 1 !

Arrangör: Bjuv BK Tävlingsdatum:040703
Moment Betyg Koeff Poäng Anteckningar
1. Platsliggande 10 3 30  
2. Tandvisning 10 1 10  
3. Linförighet 7,5 2 15 Snett sitt, lov i vänd, koppelkontakt
4. Fritt Följ vid     sidan 6 4 24 står i halt, snett sitt, lov, släpar ngt, lov
5. Platsläggande 7 2 14 sent ner
6. Inkallande 8 2 16 Gnäller vid ingång 
7. Stående 6 3 18 Släpar, steg
8. Hopp över hinder 8 2 16 Morrar
9. Helhetsintryck 8 1 8 Något bättre kontakt önskas
      151  
SUMMA   ---------    ( )  1:a pris    (x)  2:a pris     ()  3:e pris     
1:a pris 160-200p      2:pris 140-159,5 

  3:e pris 100-139,5

Placering: 7 av 20

 

Arrangör: Hörby BK  Tävlingsdatum:040520
Moment Betyg Koeff Poäng Anteckningar
1. Platsliggande 10 3 30  
2. Tandvisning 10 1 10  
3. Linförighet 7 2 14 sent sitt, lov i hel omvändning, långt ifrån förare avslutning
4. Fritt Följ vid     sidan 6.5 4 26 sent sitt, efter, ojämnt tempo, släpar
5. Platsläggande 9 2 18 något sakta
6. Inkallande 7.5 2 15 DK m. handen, bak 
7. Stående 5 3 15 Efter i start , många steg, DK sitt
8. Hopp över hinder 7.5 2 15 I slag
9. Helhetsintryck 7 1 7 Lite problem m. sittandet mellan momenten
      150  
SUMMA   ---------    ( )  1:a pris    (x)  2:a pris     ()  3:e pris     
1:a pris 160-200p      2:pris 140-159,5 

  3:e pris 100-139,5

Placering: 4 av 9

 

Arrangör: Eslövs BK Tävlingsdatum:040424
Moment Betyg Koeff Poäng Anteckningar
1. Platsliggande 10 3 30  
2. Tandvisning 10 1 10  
3. Linförighet 2 13 Positionen dålig, "låter"
4. Fritt Följ vid     sidan 4 22 Ojämn position"låter"
5. Platsläggande 7 2 14 sent ner "låter"
6. Inkallande 8 2 16 gör läte (position)
7. Stående 5 3 15 stor stegförflyttning
8. Hopp över hinder 2 13 Bra hopp, men sen i sitt + "morrläte"
9. Helhetsintryck 7 1 7 Hunden "låter" hela tiden i mom. Positiv förare.Olydnad mellan mom.
         
SUMMA   --------- 140  ( )  1:a pris    (x)  2:a pris     ()  3:e pris     
1:a pris 160-200p      2:pris 140-159,5 

  3:e pris 100-139,5

Placering: 9 

 

Arrangör: Veberöds BK Tävlingsdatum:040228
Moment Betyg Koeff Poäng Anteckningar
1. Platsliggande 10 3 30  
2. Tandvisning 10 1 10  
3. Linförighet 6 2 12 sent sitt,lov,håller ej position
4. Fritt Följ vid     sidan 0 4 0 sent sitt,lov,håller ej position, kommer långt efter
5. Platsläggande 7 2 14 sent ner, dk sitt
6. Inkallande 2 19 Avslutning
7. Stående 3 22½ Efter på framföring, steg
8. Hopp över hinder 2 19  
9. Helhetsintryck 7 1 7  
         
SUMMA   --------- 133.5  ( )  1:a pris    ()  2:a pris     (x)  3:e pris     
1:a pris 160-200p      2:pris 140-159,5 

  3:e pris 100-139,5

Placering: 6

 

Arrangör: Oxie BK 1:a försöket Tävlingsdatum:0311
Moment Betyg Koeff Poäng Anteckningar
1. Platsliggande 10 3 30  
2. Tandvisning 10 1 10  
3. Linförighet 6 2 12 Släper, sitter ej, snusar.
4. Fritt Följ vid     sidan 5 4 20 saknas kontakt, lämnar föraren
5. Platsläggande 7 2 14 dålig start
6. Inkallande 8 2 16 lov
7. Stående 3 25½  
8. Hopp över hinder 10 2 20  
9. Helhetsintryck 8 1 8  
         
SUMMA   --------- 155,5  ( )  1:a pris    (x)  2:a pris     ( )  3:e pris     
1:a pris 160-200p      2:pris 140-159,5 

  3:e pris 100-139,5

Placering: 6